Baptistenkerk op Zuid gelooft dat gelovigen vrijgevig moeten zijn op alle (levens-)gebieden (Mark 10:45). Hieronder valt natuurlijk ook de vrijwillige ondersteuning van het werk van de plaatselijke gemeente. Hierbij kijken we fundamenteel niet naar bedragen, maar moet ieder persoon naar overtuiging en geweten handelen vanuit de onderstaande Bijbelse principes:

 1. We dragen financieel bij, omdat Jezus ons oproept om te geven (Matt. 6:2);
 2. We dragen financieel bij met de juiste motieven (Matth. 6:1);
 3. We dragen financieel bij uit vrijgevigheid en liefde (Matth. 6:2, 2 Kor. 9:6);
 4. We dragen financieel bij om goede werken te doen in de gemeente en stad waar Hij ons heeft geplaatst (Matth. 5:16; Ef. 2:8-10, Jak. 1:27; 2:14 e.v. ; 1 Joh. 3:16-17);
 5. We dragen financieel bij zoals de Heere dat op ons hart legt (Ezra 1; Filip. 4:10 e.v.);
 6. We dragen financieel bij uit vrijwilligheid en niet onder dwang (2 Kor. 9:7);
 7. We dragen financieel bij met een vreugdevol hart (2 Kor. 9:7);
 8. We dragen financieel bij met een dankbaar en tevreden hart (Deut. 8, m.n. vv. 17 e.v. ; Filip. 4:10 e.v. ; 1 Tim. 6:6-10);
 9. We dragen financieel bij met volle overtuiging (Matth. 6:3-4, Ezra 1, Kol. 3:23);
 10. We dragen financieel bij om God te aanbidden (1 Kor. 16:2; 1 Kor. 10:31);
 11. We dragen financieel bij met grote offervaardigheid in het licht van Jezus’ plaatsvervangende en zelfopofferende dood (2 Kor. 8:1-15 [m.n. v9]);
 12. We geven – normaal gesproken – naar vermogen (2 Kor. 8:12, vgl. 1 Kor. 16:2, maar zie ook 2 Kor. 8 [in uitzonderlijke gevallen]).

In ons kerkverbond staat de volgende verwachting die jaarlijks naar elkaar uitspreken in Gods tegenwoordig:

“Wij zullen vreugdevol en regelmatig bijdragen aan de financiële ondersteuning van het werk van de gemeente, de hulp aan de armen en de verspreiding van het Evangelie naar alle volken.”

Pin It on Pinterest

Vind je Baptistenkerk Op Zuid leuk?

Deel dit dan met je vrienden!