Baptistenkerk op Zuid is in 2020 uitgezonden door Trinity Baptist international Church, te Leidschendam. Sinds een aantal jaren is er een groeiend verlangen geweest om een veilige, beschermde stadsgemeente “op Zuid”  te stichten met de nadruk op Bijbelse leer (in prediking en gemeenteopbouw-/visie) en diversiteit (Openbaring 5:9; Ef. 2:11-22; Gal. 3:26-29). Na meerdere ontmoetingen tussen  Erik Pham (oudste/pastor Trinity Baptist International Church), de Rotterdamse, Nederlandssprekende leden van Trinity Baptist International Church, dr. Dave Stemmett (Senior pastor Trinity Baptist International Church en mentor van Erik), dr. Kees van Kralingen (toenmalige oudste Vrije Baptistengemeente Papendrecht, mede-iniatiefnemer TGC Nederland & Vlaanderen) werd de nood voor een nieuwe gemeente (h)erkend. Na een periode van gebed en voorbereidingen is Baptistenkerk op Zuid (hierna BKOZ genoemd) begonnen met haar publieke samenkomsten op 6 september 2020. Vanwege Covid-maatregelen is BKOZ officieel uitgezonden tijdens een feestelijke viering in Trinity op 6 september 2021. De heren Stemmett en van Kralingen zijn geestelijke raadgevers, vertrouwenspersonen en vaste gastsprekers van BKOZ.
In eerste instantie was het de bedoeling dat BKOZ een Nederlandsetalige kerk zou zijn, maar uiteindelijk beslist God over wie er in Zijn kerk (terecht)komt (Hand. 2:41). De komst van Engelssprekende mensen uit Afrika, Zuid-Amerika, Azië, het Verenigd koninkrijk, etc. heeft ervoor gezorgd dat we niet alleen een multi-etnische gemeente, maar ook een meertalige gemeente zijn geworden. We hebben in 2021 besloten om te zorgen voor simultane vertaling tijdens onze eredienst, lidmaatschapsklassen en community groups (kringen). In Gods plan waren we hier al op voorbereid omdat we door een internationale, Engelssprekende kerk zijn uitgezonden. Hoe wijs en briljant is onze God, de Heere en Bouwer van Zijn gemeente! (Ef. 1:11, Rom. 8:28).
BKOZ identificeert zich met de vijf Sola’s i.c.m. een overtuiging van de geloofsdoop (door onderdompeling) en een congregationalistische kerkstructuur (zie acroniem B.A.P.T.I.S.T.S.). Baptistenkerk op Zuid (BKOZ) bestaat en leeft:
1. BKOZ of grace (door genade alleen)
2. BKOZ of faith alone (door het geloof alleen)
3. BKOZ of Christ alone (door Christus alleen)
4. BKOZ of Scripture alone (door de Schrift/Bijbel alleen)
5. BKOZ of the glory of God alone (vanwege en voor de heerlijkheid van God alleen)
Ondanks onze overtuiging van Bijbelse papieren voor de vijf Sola’s, een congregationalistische kerkstructuur, geloofsdoop door onderdompeling, willen van harte samenwerken met andere ‘evangelicale’ (zij die het evangelie van Jezus Christus zien als de énige verlossende boodschap) kerken in Rotterdam om het ene Evangelie te verkondigen. Baptisten zijn immers een onderdeel van een groter evangelicaal landschap, waarin we buiten de lokale gemeente — om te spreken in een tale Rotterdamiaans — hand-in-hand kameraden zijn die in evangelisatie samen belijden, “Eenheid in hoofdzaken (waaronder dit kostbare Evangelie!), verdraagzaamheid in andere zaken, in alles de liefde.” Samen staan we sterk en zoals we hier “op” Zuid ook graag zeggen, “sterker door (een positieve en geestelijke) strijd! (Vgl. Filip. 1:27-30).

Pin It on Pinterest

Vind je Baptistenkerk Op Zuid leuk?

Deel dit dan met je vrienden!