WELKOM BIJ

Familie

Wij zien de gemeenteleden als broeders en zusters, kortom als gemeente functioneren wij als één lichaam als één familie.

DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

Wij, Baptistenkerk op Zuid, belijden collectief en persoonlijk:

1

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde

2

 En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere

3

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

4

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven

5

Op de derde dag opgestaan uit de doden

6

 Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader

7

 Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden;

8

 Ik geloof in de Heilige Geest

9

Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen

10

Vergeving van zonden

11

Opstanding van het lichaam

12

 En een eeuwig leven

Woon onze diensten bij

Onze zondagsdiensten kunt u ook online volgen op uw laptop of mobiele apparaat.

Onze visie & missie

ONS HART GAAT  UIT NAAR ROTTERDAM-ZUID

Baptistenkerk op Zuid heeft dezelfde visie als iedere evangelie-gecentreerde gemeente sinds het ontstaan van de kerk in het Bijbelboek Handelingen (hoofdstuk 2). Het voornaamste en hoogste doel in het leven van ieder mens is “de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen” (Westminster Shorter Catechism). De belangrijkste manier waarop BKOZ deze missie wil vervullen, is door in eenheid samen te leven als een evangeliegemeenschap in Rotterdam-Zuid (Filip. 1:1, 1:27-30, 2:1-4, etc.). Als een gemeenschap die door Christus is vrijgekocht (Kol. 13-14, Ef. 2), komen we regelmatig samen om Gods Woord door prediking en onderwijs te ontvangen en te gehoorzamen (Hebr. 11:25, Kol. 3:16). Samen koesteren en verspreiden het Beste Nieuws aller tijden:
Het Evangelie van de Heere Jezus Christus.

 

Om God beter te leren kennen en Hem bekend te maken in Rotterdam, kunnen wij de missie en visie van Baptistenkerk op Zuid het beste samenvatten in drie aspecten:

1. Theologisch visie (geworteld in de reformatie)

Baptistenkerk op Zuid (BKOZ) bestaat en leeft:

  • BKOZ of Scripture alone (alleen door de Schrift)
  • BKOZ of grace alone (alleen door genade)
  • BKOZ of faith alone (alleen door geloof)
  • BKOZ of Christ alone (alleen [door/in] Christus)
  • BKOZ of the glory of God alone (tot alle eer van God alleen)

2. Ecclesiologische visie (kerkleer)

Als Baptistengemeente geloven wij i.c.m. onze gereformeerde, orthodoxe grondslag in de onderstaande kenmerken van kerk-zijn. Deze zijn kort samen te vatten in de acroniem B.A.P.T.I.S.T.S.:

Bijbel als enige autoriteit voor geloof en praktijk

Autonomie van de plaatselijke gemeente onder Christus als haar Hoofd

Priesterschap van alle gelovigen

Twee verplichte Bijbelse vieringen (de (geloofs-)doop en het avondmaal)

Individuele overtuigingen (als het gaat om tweederangs zaken die niet worden omschreven in de Bijbel en niet indruisen tegen de Bijbel)

Sterke nadruk op kerklidmaatschap in de plaatselijke gemeente

Twee ambten (oudsten en diakenen)

Scheiding van kerk en staat.

 

3. Kerkpraktijk en missie

Onze kerkpraktijk en missie is het beste samen te vatten in de Vijf B’s van BKOZ:

  1. Blijde boodschap;
  2. Bijbelverklarende en Christocentrische prediking;
  3. Bijbelse huisgezinnen;
  4. Blijde boodschappers in deze wereld;
  5. Blijde betrokkenen in kerk en maatschappij.

 

De eerste twee punten zijn het geestelijk fundament en voeding van ons geloof en de punten 3-5 de praktische uitwerking van ons geloof. Anders gezegd: de wortel (1-2) van ons geloof en de vruchten daarvan (3-5).

Ondersteun ons

Ondersteun ons in het goede werk, help ons om uit te reiken naar de zielen in Rotterdam Zuid.

Uw gaven worden transparant beheerd als lid krijgt u elke maand een financiële status update.

Bankrekening: NL40TRIO 0788 9634 65, t.n.v. Baptistenkerk op Zuid.

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Laatste nieuws

Baptistenkerk op Zuid verhuist

In verband met de groei van onze gemeente verhuist Baptistenkerk op Zuid in 2024 naar een andere locatie. Vanaf 7 januari ben je elke zondag welkom bij onze erediensten in De Passie (adres: Ulaanbaatarplein 6, Rotterdam). We kijken uit naar wat God via ons als...

Lees meer

Diensten

Elke zondag om 10:30 houden wij onze eredienst in de Passie Rotterdam te Katendrecht. Daarnaast hebben wij een mannenavond, vrouwenbijbelstudie en een kinderdienst.

Plan bezoekLees meer

Wij zijn een multiculturele, multi-etnische, Christocentrische, Evangelie- en Bijbelgecentreerde kerk in Rotterdam-Zuid (ofwel “Op Zuid” zoals we dat hier zeggen).

Neem contact op

Woon onze diensten bij!

Eredienst

Elke zondag om 10:30 houden wij onze eredienst in de passie rotterdam te katendrecht.

Het is ook mogelijk om de dienst online te volgen via Zoom. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:
Meeting ID: 865 5548 9718

Password: 798392

Maandagavond

Op de maandagen om de week is er een mannenavond.
Dit vindt plaats bij onze gemeenteleden thuis. 
Wilt u de avond bijwonen neem dan contact met ons op.

 

Kinderdienst

De kinderdienst wordt tijdens de prediking van het woord gehouden in de passie rotterdam.

Het adres is Ulaanbaatarplein 6 te Rotterdam. Graag moeten de kinderen hierbij tot na de mededelingen bij hun ouders in de dienst blijven. 

 

kerk blog

LAATSTE NIEUWS & INFORMATIE

Wilt u een dienst bijwonen of meer informatie neem dan contact met ons op.

Adresgegevens

Ulaanbaatarplein 6
3072 jp Rotterdam

Telefoon & Email

Erik Pham (voorganger) T: 0643161846
info@baptistenkerkrotterdamzuid.nl

Pin It on Pinterest

Vind je Baptistenkerk Op Zuid leuk?

Deel dit dan met je vrienden!