06-30185909 bkopzuid@gmail.com

WELKOM BIJ

Familie

Wij zien de gemeenteleden als broeders en zusters, kortom als gemeente functioneren wij als één lichaam als één familie.

DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

Wij, Baptistenkerk op Zuid, belijden collectief en persoonlijk:

1

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde

2

 En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere

3

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

4

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven

5

Op de derde dag opgestaan uit de doden

6

 Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader

7

 Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden;

8

 Ik geloof in de Heilige Geest

9

Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen

10

Vergeving van zonden

11

Opstanding van het lichaam

12

 En een eeuwig leven

Woon onze diensten bij

Onze Zondagsdiensten en bijbel studie kunt u tijdelijk online volgen op uw laptop of mobiele apparaat. Dit i.v.m het corona virus.

Onze visie & missie

ONS HART GAAT  UIT NAAR ROTTERDAM-ZUID

Baptistenkerk op Zuid heeft dezelfde visie als iedere evangeliegecentreerde gemeente sinds het ontstaan van de kerk in het Bijbelboek Handelingen (hoofdstuk 2). Het voornaamste en hoogste doel in het leven van ieder mens is “de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen” (Westminster Shorter Catechism). De belangrijkste manier waarop BKOZ deze missie wil vervullen, is door in eenheid samen te leven als een evangeliegemeenschap in Rotterdam-Zuid (Filip. 1:1, 1:27-30, 2:1-4, etc.). Als een gemeenschap die door Christus is vrijgekocht (Kol. 13-14, Ef. 2), komen we regelmatig samen om Gods Woord door prediking en onderwijs te ontvangen en te gehoorzamen (Hebr. 11:25, Kol. 3:16). We koesteren en verspreiden het Beste Nieuws aller tijden:
Het Evangelie van de Heere Jezus Christus.

Om God beter te leren kennen en Hem bekend te maken in Rotterdam, kunnen wij de missie en visie van Baptistenkerk op Zuid het beste samenvatten en afbakenen middels een acroniem (B.A.P.T.I.S.T.S.):

  • Bijbel als enige autoriteit voor geloof en praktijk
  • Autonomie van de plaatselijke gemeente onder Christus als haar Hoofd
  • Priesterschap van alle gelovigen
  • Twee verplichte Bijbelse vieringen [de doop en het avondmaal]
  • Individuele overtuigingen als het gaat om zaken die niet worden omschreven in de Bijbel en niet indruisen tegen de Bijbel
  • Sterke nadruk op kerklidmaatschap in de plaatselijke gemeente
  • Twee ambten (oudsten en diakenen)
  • Scheiding van kerk en staat.
Ondersteun ons

Ondersteun ons in het goede werk, help ons om uit te reiken naar de zielen in Rotterdam zuid & Heijplaat.

Uw gaven worden transparant beheerd als lid krijgt u elke maand een financiële status update.

Bankrekening: NL40TRIO 0788 9634 65, t.n.v. Baptistenkerk op Zuid.

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Laatste nieuws

Lidmaatschapsklassen

Bekijk hier de inhoud van onze lidmaatschapsklassen. Het lidmaatschapsformulier kan na invulling en ondertekening worden geretourneerd aan bkopzuid@gmail.com.  

Lees meer

Diensten

Elke zondag om 12:00 houden wij onze eredienst op een nieuwe locatie te Heijplaat in het gebouw van Stichting De Huiskamer 2.0. Daarnaast hebben wij een mannenavond en vrouwenbijbelstudie!

Plan bezoekLees meer

Wij zijn een multiculturele, multi-etnische, Christocentrische, Evangelie- en Bijbelgecentreerde kerk in Rotterdam-Zuid (ofwel “Op Zuid” zoals we dat hier zeggen).

Neem contact op

Woon onze diensten bij!

Eredienst

Elke zondag om 12:00 houden wij onze eredienst in Huiskamer 2.0 op Heijplaat.

Het is ook mogelijk om de dienst online te volgen via Zoom. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:
Meeting ID: 865 5548 9718

Password: 798392

Mannenavond

Op de maandagen om de week is er een mannen avond.
Dit vind plaats in Huiskamer 2.0.
Wilt u de avond bijwonen dan kunt u een mail sturen naar bkopzuid@gmail.com.

 

Vrouwen bijbelstudie

Op de maandagen om de week is er een vrouwen bijbelstudie

Dit vind plaats in Huiskamer 2.0.
Wilt u de avond bijwonen dan kunt u een mail sturen naar bkopzuid@gmail.com.

 

Agenda

Onze Outlook agenda bevat het volledige overzicht van alle diensten

Om onze online gepubliceerde agenda in te zien klik HIER

 

kerk blog

LAATSTE NIEUWS & INFORMATIE

Wilt u een fysieke dienst bij wonen, dan is het gezien de corona regels nodig om u te registreren.
U kunt dit doen door middel van een mail te sturen naar bkopzuid@gmail.com met u  naam en de dag dat u de dienst wil bezoeken.

Adresgegevens

Huiskamer 2.0, Heysekade 1
3089 TE Rotterdam

Telefoon & Email

Erik Pham (voorganger)
06-30185909
bkopzuid@gmail.com

Pin It on Pinterest

Vind je Baptistenkerk Op Zuid leuk?

Deel dit dan met je vrienden!